Curtea de Conturi, despre cheltuielile „Moldovagaz”: peste 800 de milioane de lei investite fără acordul ANRE

Mihaela Cibotaru
03/03/2023

Doar puțin peste 77 la sută din investițiile capitale în sistemul gazelor naturale realizate de SA „Moldovagaz” și întreprinderile din sistemul de transport și distribuție au fost acceptate de ANRE în scopul recuperării prin tarif. Investițiile în valoare de 815,8 mln lei au fost considerate și apreciate ca „neplanificate, nefundamentate și nejustificate”, se arată în raportul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în ședința Parlamentului.

Raportul de audit stabilește nereguli la „unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, concepute, create și realizate de SA „Moldovagaz” și persoanele responsabile de guvernanță”. La fel, CCRM a subliniat că nu a avut acces la toate documentele necesare în procesul de audit, o parte dintre ele fiind lipsă la „Moldovagaz”.

Drept exemplu al investițiilor efectuate în lipsa surselor de recuperare a costurilor, care a trezit discuții în ședința legislativului, au fost investițiile capitale pentru construcția unei clădiri de tip oficiu a „Moldovagaz” din str. Pușkin 64, mun. Chișinău. În anul 2005, Consiliului de administrație al companiei a planificat alocarea până la 5 mln euro (cca 63 mln lei) pentru lucrările de proiectare și construcție a clădirii, iar peste un an costul clădirii, cu suprafața de 12,7 mii m2, a fost determinat la 230,9 mln lei. În anul 2018, clădirea, cu 1000 m2 mai mare față de planul inițial, a „consumat” investiții de 445,6 mln lei. Pentru construcția clădirii au fost contractate 3 credite în valoare totală de 138 mln lei, fiind achitate dobânzi de 13 mln lei și 1,4 mln lei comisioane/ taxe și alte plăți aferente eliberării creditelor. Totodată, CCRM nu se poate expune asupra conformității investițiilor efectuate în această clădire, deoarece nu a putut analiza originalul documentelor aferente licitațiilor desfășurate în perioada 2011-2015 și a contractelor și proceselor-verbale de executare a lucrărilor pentru perioada 2009-2015 privind lucrările de construcție a clădirii.

În procesele de achiziții, SA „Moldovagaz” nu a realizat studii privind competitivitatea prețurilor oferite pe piața internă și cea externă, ceea ce a dus la efectuarea achizițiilor prin intermediari, cu achitarea unor adaosuri comerciale exagerate față de valoarea bunurilor declarată în vamă. La fel, entitățile fiice ale „Moldovagaz”, responsabile de transport și distribuție a gazelor naturale, au achitat cca 153,4 mln de lei din adaosuri comerciale pentru bunurile procurate, unele depășind 212%, dintre care cel puțin 32,9 mln de lei sunt cheltuieli ineficiente. Auditul a stabilit că, în perioada 2011-2017, nu a existat un cadru legislativ-normativ în domeniul achizițiilor în sistemul gazelor naturale. În perioada 2017-2021, „Moldovagaz” a efectuat procurări de mărfuri, lucrări și servicii în sumă de 36 mlrd de lei, dintre care 22,7 mlrd - procurări de gaze naturale, 7,6 mlrd de lei - servicii de transportare și distribuție și 5,7 mlrd de lei - alte bunuri și servicii.

CCRM a comunicat că volumul gazelor importate de partea dreaptă a Nistrului nu reprezintă o valoare măsurată, ci una calculată, în baza datelor prezentate de operatorii de transport și de distribuție din Republica Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană și Ucraina. În perioada auditată, doar gazele naturale livrate în partea dreaptă a Nistrului au fost declarate ca importate la vamă, iar cele livrate în partea stângă a Nistrului nu au fost declarate la vamă.

Raportul de audit constată că, între anii 2011-2021, SA „Moldovagaz” a înregistrat pierderi de cca 3148,3 mln de lei din diferențele de curs valutar, preponderent legate de datoriile pentru gazele procurate. CCRM menționează că o parte din pierderi sunt direct dependente de corectitudinea determinării valorii datoriilor pentru gazele naturale procurate. Totodată, auditorii au constatat că în perioada 2017-2020 compania a acordat avansuri pe termen îndelungat, în proporție de peste 50% din valoarea contractelor de achiziții a bunurilor, ceea ce a lipsit „Moldovagaz” de surse pentru achitarea datoriilor.

În anul 2021, cheltuielile SA „Moldovagaz” au constituit: procurarea gazelor naturale– 6,6 mlrd de lei (80% din cheltuielile operaționale), transportul gazelor - 368,5 mln de lei (4,4%), distribuția gazelor – 1,1 mlrd de lei (13%) și furnizarea gazelor - 208,3 mln de lei (2,5%).

Parlamentul a formulat o serie de recomandări instituțiilor publice centrale, inclusiv asigurarea eficientizării activității de distribuție a gazelor, reducerea pierderilor, aprobarea bugetelor de investiții și cheltuieli, luarea la balanță a rețelelor de distribuție și transportare care nu au proprietar și celor ce aparțin administrațiilor locale.

Mihaela Cibotaru
03/03/2023
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii