Fundațiile „Din Suflet” și „Pentru Orhei”, în pericol. Reguli noi pentru organizațiile filantropice

Ilie Gulca
07/07/2022
Igor Dodon, la o manifestare a organizației sale „Din Suflet”

Parlamentul a modificat joi, în prima lectură, legea cu privire la filantropie și sponsorizare, care are ca scop să transparentizeze regimul juridic al activităților de filantropie și sponsorizare și să excludă prevederile depășite și ineficiente. Actuala lege a favorizat organizațiile de binefacere ale lui Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Ilan Șor etc. să funcționeze în scopuri politice.

„Activitate filantropică se va considera transferul voluntar, imparțial și necondiționat a dreptului de proprietate sau a unui atribut al dreptului de proprietate asupra unui bun, precum și executarea sau prestarea dezinteresată a lucrărilor şi serviciilor de către o persoană fizică sau juridică, fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligații şi fără a obține profit”, se precizează în noua redacție a legii publicată pe site-ul Parlamentului.

Autorii noului proiect susțin că acesta revizuiește și extinde lista scopurilor activității filantropice și de sponsorizare și clarifică expres cea a potențialilor beneficiari ai acestor activități.  

„Se includ reglementări mai clare cu privire la evidența și modalitatea de utilizare a donațiilor, transparența activității filantropice și de sponsorizare. De asemenea, sunt prevăzute expres consecințele încălcării legislației privind activitatea filantropică și de sponsorizare”, se menționează în

Totodată, sunt abrogate prevederile referitoare la organizațiile necomerciale, inclusiv modul de creare, lichidare și de desfășurare a activității acestora.

La data intrării în vigoare a noilor reglementări va înceta înregistrarea de către autoritatea competentă a organizațiilor filantropice.

Totodată, se va acorda un termen de șase luni pentru organizațiile filantropice constituite în vederea înregistrării în altă formă de organizare permisă de legislație. La expirarea termenului indicat acestea se vor considera reorganizate de drept în asociații obștești, fundații.

Centrul de Investigații Jurnalistice a realizat o serie amplă de articole despre pretinsele organizații filantropice ale lui Vlad Plahotniuc (Fundaţia „Edelweiss”), Ilan Șor (Asociaţia obştească „Pentru Orhei”) și Igor Dodon (Fundaţia „Soluţia”, iar mai nou, Fundaţia de binefacere „Din suflet” care aveau menirea să facă acțiuni electorale și să corupă alegătorii.

Ilie Gulca
07/07/2022Follow us on Telegram

Comentarii