În premieră, o cauză la CEDO împotriva Moldovei pe accesul la informație // Cererea Centrului de Investigații Jurnalistice a fost comunicată Guvernului

Cornelia Cozonac
22/06/2022

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului de la Chișinău cererea Centrului de Investigații Jurnalistice versus Republica Moldova. Cererea se referă la refuzul accesului la informațiile deținute de autoritățile de stat, în mod special, de la Președinția Republicii Moldova, condusă de Nicolae Timofti. Era vorba de informații despre judecătorii respinși de la promovare de către șeful statului și despre motivele pentru care sunt acordate distincțiile de stat unor persoane concrete. CIJM a atacat în instanță Președinția pentru îngrădirea accesului la informație, dar a pierdut toate procesele pe cazul dat în Republica Moldova. Cererea la CEDO este prima pe accesul la informație împotriva Republicii Moldova.  

Dosarul a fost depus la Curtea de la Strasbourg în 2016, după ce Centrul de Investigații Jurnalistice a pierdut şi la Curtea Supremă de Justiţie procesul împotriva instituţiei prezidenţiale. CEDO a comunicat în septembrie 2017 despre înregistrarea cererii și atribuirii unui număr. 

Avocatul Centrului de Investigații Jurnalistice, Valeriu Pleșca, a relatat succint faptele în baza cărora a fost depusă plângere la CEDO:  

„Asociația Obștească “Centrul de Investigații Jurnalistice” este o organizație non-guvernamentală de media formată din jurnaliști care efectuează investigații jurnalistice pe domenii de justiție, integritate, corupție, drepturile omului, buna guvernare.

Prin două solicitări de acces la informații, asociația reclamantă a cerut Aparatului Președintelui Republicii Moldova să-i pună la dispoziție informații de interes public.

Prima solicitare viza actele trimise de Preşedinţia Republicii Moldova (perioada 2001-2015) la adresa Consiliului Superior al Magistraturii, prin care au fost respinşi candidaţii la funcţia de judecător, preşedinte sau vicepreşedinte de instanţe judecătorești și judecătorii care urmau să fie promovaţi la curţile de apel.

Prin cea de-a doua solicitare, Asociația reclamantă a cerut să-i fie pusă la dispoziţie biografiile și meritele faţă de statul Republica Moldova ale persoanelor care au fost decorate cu distincţii de stat, din anul 2001 până în 2015.

Furnizarea informației, cerută prin ambele solcitări, a fost refuzată.

În instanțele judecătorești naționale, cererea de chemare în judecată, înaintată de asociația reclamantă împotriva Aparatului Președintelui Republicii Moldova, referitor la contestarea actelor de nefurnizare a informației oficiale, a fost respinsă. Judecătorii au motivat că comunicarea informațiilor solicitate ar fi fost contrară dispozițiilor legale care protejează datele cu caracter personal și secretul de stat.

În fața Curții, asociația reclamantă a invocat încălcarea art. 10 din Convenție, susținând că refuzul autorităților de a-i furniza informațiile solicitate a constituit o ingerință ilegală și disproporționată în libertatea sa de a primi și a comunica informații de interes public”.

Avocatul a mai precizat detalii cu privire la întrebările adresate de către Curte părților: 

A existat o ingerință în libertatea de exprimare a asociației reclamante și în special, în dreptul său de a primi și a comunica informații în sensul articolului 10 § 1 din Convenție?

Dacă da, a fost această ingerință prevăzută de lege și necesară în sensul articolului 10 § 2 din Convenție?

 

Cornelia Cozonac
22/06/2022Follow us on Telegram

Comentarii