Magistrata care a permis construcția unui bloc cu 13 etaje în locul cafenelei Guguță, desemnată președinte interimar al Curții de Apel Chișinău

Mariana Colun
07/08/2019
Foto: magistrat.md

Magistrata Lidia Bulgac, care a făcut parte din completul de judecată ce a dat undă verde pentru construcția unui bloc cu 13 etaje în locul cafenelei Guguță, a fost desemnată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să asigure interimatul funcției de președinte al Curții de Apel Chișinău, după expirarea mandatului lui Ion Pleșca. Decizia a fost luată în ședința de marți a CSM.

Lidia Bulgac este judecătoare din 1993. În 2007, i s-a decernat Diploma de onoare a CSM, iar în martie 2018, - titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”, care se acordă pentru „devotamentul faţă de sistemul judiciar”, în semn de „stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului şi a devotamentului lui faţă de profesia aleasă”.

Împreună cu Silvia Gârbu și Grigore Dașchevici, Lidia Bulgac a luat decizia de a permite privatizarea terenului din Grădina publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” unde se află cafeneaua Guguță companiei de contrucții Regata Imobiliare, succesoare în drepturi a Finpar Invest, firmă afiliată ex-liderului democraților, Vlad Plahotniuc. Instanța, prin decizia din 7 iunie 2018, a lăsat în vigoare dreptul companiei de a construi un imobil cu 13 etaje pe teritoriul parcului. Magistrații au respins demersul Consiliului Municipal Chișinău și al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor prin care se solicita interzicerea construcției. Instanța a admis pretenția reclamantului ÎCS Regata Imobiliare și a anulat sintagma „fără drepturi de privatizare” din pct.1 al Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.11/35 din 23 decembrie 2014. 

Cafeneaua „Guguţă” a intrat în pose­sia fir­mei Fin­par Invest în 2009, în urma unei tranzacții dubioase. Și atunci CMC a încercat să-și întoarcă pro­pri­e­ta­tea şi a cerut instanţei de jude­cată anu­la­rea contrac­te­lor de vânzare-cumpărare. Decizia prin care Fin­par Invest putea ridica un hotel cu 15 etaje în centrul Chişinăului a fost emisă de Judecătoria sectorului Centru pe 30 decem­brie 2015. Magistraţii însă interziceau privatizarea terenului din Parcul „Ştefan cel Mare și Sfânt”, unde este amplasată cafeneaua „Guguţă”. Subiectul a provocat reacţii aprinse în societate, mai mulţi activişti protestând împotriva deciziei. Hotărârea primei instanţe a fost ata­cată de repre­zen­tanţii Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC) şi ai Agenţiei de Inspec­tare şi Res­ta­u­rare a Monu­men­te­lor.

Mariana Colun
07/08/2019

Comentarii