Termoelectrica are alte cifre în ce privește datoria sa față de Moldovagaz. Ce a depistat Curtea de Conturi la furnizorul de energie termică și electrică în Chișinău

Ilie Gulca
01/12/2021

Curtea de Conturi a efectuat un audit la Societatea pe Acțiuni Termoelectrica și a stabilit că societatea are alte cifre despre datoria pe care o are față de Moldovagaz, că gestionează defectuos bunurile pe care le are în posesie și că a cheltuit bani pe achiziții pe care nu le-a mai valorificat.   

Societate pe Acțiuni Termoelectrica este principalul producător și furnizor de energie termică și electrică în municipiul Chișinău.

Curtea de Conturi a inițiat misiunea de audit la Termoelectrica motivând importanța și complexitatea sistemului termoenergetic, dar și de numărul semnificativ al beneficiarilor serviciilor prestate de către această societate.

Astfel, auditul a stabilit că societatea nu reflectă adecvat datoriile pe termen lung, în valoare de 2036332,32 mii de lei, față de furnizorul de Moldovagaz. Totodată, controlul a reperat o divergență de 574223,31 mii de lei între datoria înregistrată de SA Termoelectrica și cea recunoscută de Moldovagaz.

De asemenea, auditul a stabilit că nu au fost respectate prevederile legale privind gestionarea unor bunuri în valoare inițială de 543858,54 mii de lei. Din această cauză, nu este reflectată corespunzător valoarea reală a activelor deținute și utilizate de societate.

Curtea de Conturi a stabilit că administrarea Termoelectrica nu a ajustat valoarea stocurilor învechite și cu mișcare lentă, în valoare de circa 107851,02 mii de lei, ceea ce prejudiciază prezentarea veridică și conformă a informațiilor despre patrimoniul gestionat.

Totodată, reprezentanții Curții de Conturi au depistat o gestionare ineficientă a resurselor financiare alocate anterior pentru unele obiective care nu au fost realizate până în prezent.

Pe 26 noiembrie, pentru a evita criza pe piața gazelor Guvernul a decis să cesioneze către SA Energocom” creanțele deținute de SA Moldovagaz față de SA Termoelectrica create în urma livrării gazelor naturale cu valoarea nominală totală de circa 1,33 miliarde de lei.

Procuratura Anticorupţie a anunţat, la 24 noiembrie 2021, că fostul său director, Veaceslav Eni, a fost recunoscut și audiat în calitate de bănuit într-o cauză penală pornită pentru îmbogățirea ilicită.

Procurorii au constatat că în perioada 2015–2021, cheltuielile bănuitului, personal și prin intermediul unor terți, au depășit veniturile înregistrate cu 3.849.796 de lei.

De asemenea, în perioada 2015–2021, bănuitul, personal și prin intermediul persoanelor terțe, a înregistrat în proprietate zece bunuri imobile și două mobile în valoare de circa 6 602.988 de milioane de lei, a dobândit în proprietate două apartamente, precum și un automobil de marca Hyundai Tucson, fabricat în 2021, a căror valoare estimativă totală este de circa 991.341 de lei.

Ilie Gulca
01/12/2021Become a Patron!

Comentarii