Transnistria: situația s-a agravat, iar analiza respectării drepturilor omului în regiune șchiopătează

Mihaela Cibotaru
24/03/2023
CIJM/Cornelia Cozonac

Cazurile de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămân sistemice și, în marea lor majoritate, nu se limitează în timp, fiind create numeroase obstacole pentru sesizarea, examinarea eficientă sau rezolvarea lor, se arată într-un raport al Asociației Promo-LEX. Potrivit studiului, activitățile Planului Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO), la capitolul Respectarea drepturilor omului în localitățile din stânga Nistrului, au fost realizate la un nivel scăzut.

Autorii raportului semnalează că una din lacunele principale în realizarea PNADO este lipsa unui proces de evaluare intermediară a planului, ceea ce nu permite autorităților implementatoare să identifice acțiunile nerealizate sau realizate parțial, precum și obstacolele care au dus la aceasta și eventualele soluții. În condițiile actuale, rapoartele de progres privind implementarea PNADO sunt formale și nu oferă o evaluare relevantă a progresului înregistrat, a problemelor identificate și a posibilelor soluții.

La fel, activitățile PNADO nu sunt planificate corespunzător, raportarea se face fără a ține cont de indicatorii stabiliți și nu sunt specificate instituțiile responsabile primare de realizarea subacțiunilor planificate. În perioada 2021-2022, s-a menținut o rată înaltă de neexecutare a activităților planificate în PNADO, iar cele scadente nu au fost realizate și nici nu au fost incluse în planul anual al instituțiilor implementatoare, se arată în raport.

Totodată, autorii raportului constată unele progrese și eforturi mai semnificative, comparativ cu anii precedenți, ale instituțiilor responsabile în ceea ce ține de „sensibilizarea organizațiilor internaționale relevante și a misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor omului în localitățile din stânga Nistrului”.

Conform clasificării raportului Freedom in the World, regiunea transnistreană este plasată în lista „teritoriilor disputate” și este considerată „Neliberă” (Not Free). Analiza în dinamică a indicelui pentru respectarea libertăților și drepturilor omului reflectă o situație în degradare constantă. Scorul general al democrației, de 18 puncte, este cel mai scăzut din ultimii 5 ani.

Mihaela Cibotaru
24/03/2023Follow us on Telegram

Comentarii