Cel puțin o jumătate de milion de lei, furată din afacerea la carierele din Orhei, în ultimul mandat al fostului primar Colun

Anonim
22/09/2016

Vitalie Colun, fostul primar de Orhei, în doar un an, a fraudat bugetul orașului din scheme ilegale cu cariarele de piatră de peste o jumătate de milion de lei. Astfel, în anul 2014 aflându-se la cârma primăriei, Vitalie Colun, ex-primarul orașului Orhei, a încheiat cu doi agenți economici contracte de posesie (folosință) a terenurilor cu suprafața de 14,2277 ha și 10,0 ha.

Urmare a verificării borderourilor de calcul și corectitudinii stabilirii plății  pentru arenda terenurilor respective s-a constatat că, deși potrivit prevederilor art.10 alin.(8) din Legea 1308 din 25.07.1997 plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică se stabilește în funcție de destinația terenurilor arendate și constituie nu mai puțin de 2% și nu mai mult de 10% din prețul normative al pămîntului calculate pentr destinația respective, la stabilirea plății de arendă a fost aplicat cuantumul arendei de doar 1% ce a condiționat diminuarea plății de arendă în sumă de 183,8 mii lei și respective de 129,4 mii lei.

Mai mult, cu alt agent economic, și anume SRL ”CARIERA IVANOS” nu a fost încheiat contract de folosință a terenului cu suprafața de 41,8871 ha, utilizat ilegal pentru extragerea zăcămintelor. Ca urmare, ex-primarul Vitalie Colun nu a asigurat calcularea și încasarea veniturilor din folosința terenului respectiv în sumă de la 227,4 mii lei pînă 5683,8 mii lei. Beneficiarul SRL ”CARIERA IVANOS” intenționat nu a obținut în posesie partial sau în întregime suprafața de teren de 41,8871 ha. Cu atît mai mult că potrivit  Deciziei COOrhei nr. 11.10.7 din 20.11.1997, HG nr. 862 din 14.08.1998 ”Cu privire la atribuirea terenurilor”, acest teren s-a  atribuit pentru efectuarea lucrărilor de recultivare a carierei ”IVANOS” pe  termen de 10 ani. Conform deciziei vizate ÎI ”Balaban” era obligată să predea terenul recultivat primăriei orașului Orhei în baza procesului-verbal întocmit de comisia de receptie.

Suplimentar atragem atenția că potrivit Deciziei COOrhei nr. 31.16.2 din 10.12.2002 s-a decis retragerea din folosința ÎI”I.Balaban” terenul deteriorate artificial din zona carierei IVANOS. SRL ”CARIERA IVANOS” niciodată nu a prezentat Contract pentru atribuirea în folosință a sectorului de subsol pentru extragerea substanțelor minerale utile încheiat cu Ministerul Mediului. Consiliul orășenesc Orhei nu examinat și nu a decis stabilirea relațiilor de dare în folosință/arendare a terenului vizat.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe aceeași platformă și o va trata în condiții egale.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Anonim
22/09/2016

Comments