CNI ignoră neindicarea numărului cadastral al imobilelor, încurajând astfel funcționarii publici să-și ascundă averile

Anonymous
28/02/2016

CNI ignoră faptul că numărul cadastral al imobilelor (construcţii şi terenuri) nu este indicat în declarațiile de venit ale funcţionarilor publici - un indice foarte important și de interes public. Analzând declaraţiile de venit ale unor procurori, colaboratori de poliţie şi ale altor funcționari publici am observat că în actele care probează dreptul de proprietate asupra imobilelor lipsesc numerele din Registrul Cadastral. În actele de dobândire a dreptului de proprietate este indicat numărul cadastaral al fiecărui imobil. Registrul este public şi după numărul cadastral se poate verifica dacă imobilul vizat există în Registrul cadastral, datele despre imobil: locul aflării, suprafața etc. Acest indice este important pentru verificarea datelor privind suprafaţa imobilelor (construcţiilor şi  terenurilor) declarate de funcţionarii publici. În special, de judecători, procurori, colaboratori ai poliţiei, medici etc. Centrul Naţional de Integritate ignoră lipsa acestui indice important în declaraţiile pe venit.

Linkul: www.cadastru.md, rubrica: Acces gratuit la date din registrul bunurilor imobile: subrubrica: Solicită serviciul. Jos sub text în geamul Căutare întroduceţi numărul cadastral, daţi căutare, apoi apare localitatea unde se află imobilul; daţi din nou căutare şi apar datele imobilului:

Vedeţi Detalii (exemplu):

Introduceţi: 5523202263 Apare : 5523202263 raionul Ialoveni, sat. Moleşti, extravilan Căutare repetată: Terenul: Numărul cadastral: 5523202.263 r-nul Ialoveni, sat. Moleşti, extravilan Detaliat Selectaţi: #Detaliat” Apare: rubrica cu un cod: Introduceți în câmpul următor valoarea indicată în imaginea alăturată:

Câmp de control* Codul din cifre şi litere H V 8 C M, Întroduceţi codul şi tastaţi “Pasul următor” Apare informaţia detaliată: Informaţia detaliată referitoare la solicitare Mesaj pe rezultat de căutare

O căutare de succes

Bunul imobil Teren Numărul cadastral 5523202.263 Adresa r-nul Ialoveni, sat. Moleşti, extravilan Modul de folosinţă Agricol Suprafaţa 0.15170 ha Tipul hotarelor Generale

Tipul de proprietate Privată

Numărul tranzacţiilor 0

Alte drepturi reale Nu există

Notări Nu există

Interdicţii Nu există

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Anonymous
28/02/2016

Comments