Achiziții netransparente și ilegalități în procesul de renovare a drumurilor din Chișinău

Anticoruptie.md
16/11/2016
Lucrările de reabilitare a străzii Vasile Alecsandri Foto: chisinau.md

Achizițiile publice pentru reabilitarea a șapte proiecte de infrastructură din municipiul Chișinău s-au efectuat cu mai multe abateri de la lege. Este vorba despre străzile A. Russo, Prigoreni, Ion Dumeniuc, Humulești, V. Alecsandri, Negruzzi și bd. Ștefan cel Mare, reparația cărora a avut loc în perioada 2012 - 2016 și pentru care s-au cheltuit până acum peste 430 de milioane de lei, bani alocați din bugetul public și din contracte de împrumut cu BERD, BEI și Corporația Financiară Internațională (IFC).

Lacunele au fost scoase la iveală de Centrul Expert-Grup, acțiunile întreprinse de autoritățile publice la toate etapele de achiziție, începând cu identificarea priorităților și terminând cu recepționarea lucrărilor. Experții au conchis că, în municipiul Chișinău, există mult spațiu pentru includerea în buget a proiectelor pe „baza voinței politice”, cu riscul de a utiliza banii publici pe proiecte mai puțin importante. De asemenea, în unele cazuri, documentația de tender a fost întocmită cu încălcarea cadrului legal existent, iar câteva companii participante la achiziții au fost favorizate în câștigarea contractului. În același timp, s-au identificat cazuri când companii înrudite au participat la licitații și au câștigat contractul final. Nu în ultimul rând, proiectele implementate nu țin cont pe deplin de necesitățile speciale pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități.

Experții au enumerat mai multe recomandări de care ar trebui să țină cont principalii actori implicați în procesul achizițiilor publice a lucrărilor de infrastructură rutieră. În viziunea lor, Primăria municipiului Chișinău și Consiliul Municipal (CMC) trebuie să asigure transparența prin publicarea deciziilor CMC și a rapoartelor de execuție a bugetului municipal, a rapoartelor de activitate. Totodată, este necesară revizuirea programului edilitar de reparație a străzilor prin includerea unor informații adiționale, cum ar fi gradul de uzură sau intensitatea traficului, care va spori argumentarea deciziei de a repara în mod prioritar anumite străzi.

În ceea ce privește activitatea Direcției Transport, experții atenționează asupra gradului redus de competiție în cadrul achizițiilor publice și lipsa unor campanii de informare publică privind achizițiile planificate, care ar permite unui număr mai mare de furnizori să își prezinte oferta de servicii și ar reduce astfel eventualele riscuri de coluziune (înțelegere secretă între două sau mai multe persoane).

De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor ar trebui să elaboreze un ghid privind riscurile de coluziune, care să includă principalii indicatori de risc pentru depistarea schemelor de coluziune, precum și pașii pe care trebuie să-i întreprindă o autoritate contractantă în cazul depistării acestor riscuri.

Anticoruptie.md
16/11/2016

Comentarii