Criza financiară lovește în achizițiile publice

Anticoruptie.md
24/02/2016
Foto: tender.gov.md

Agenția Achiziții Publice a anunțat că sistează temporar, începând cu 23 februarie, publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări care nu sunt strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare

Decizia a fost aprobată pentru a evita blocaje financiare, generate de neplățile în sectorul bugetar. Într-un comunicat de presă al instituției se arată că Ministerul Finanțelor a decis să suspende finanțarea achizițiilor publice pentru că bugetul de stat pentru 2016 nu a fost încă aprobat, iar negocierile cu potențialii donatori, dar și încheierea unui program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional necesită o perioadă mai îndelungată de timp.

Agenția a precizat că finanțarea de la bugetul de stat se va efectua doar pentru cheltuielile "care asigură funcționalitatea instituțiilor bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de regie și alte cheltuieli fără care instituția n-ar putea funcționa)".

 

Anticoruptie.md
24/02/2016Become a Patron!

Comentarii