Monitorizarea executării contractelor de achiziție rămâne problematică și după adoptarea noii legi

Mariana Colun
02/07/2016
Ghenadie Grib, directorul adjunct al Agenției de Achiziții Publice (stânga) alături de Ruslan Malai, directorul instituției. Foto: CIJM

Potrivit noii Legi a Achizițiilor Publice, membrii grupurilor de lucru vor avea obligația să monitorizeze executarea contractelor, iar ulterior să prezinte rapoarte. Documentele vor fi publicate pe paginile web ale autorităților contractante. Acest mecanism nu impune însă și sancțiuni pentru autoritățile care nu își respectă obligațiunile. Subiectul a fost abordat în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație de la 29 iunie, unde a fost pusă în discuție noua lege și noul sistem de achiziții publice.

Ministerul Finanțelor și Agenția de Achiziții Publice (AAP) lucrează acum la lansarea și dezvoltarea unui sistem electronic de achiziții, care va reflecta modalitatea de executare a contractelor. "În curând vor fi finalizate și regulamentele cu privire la activitățile grupului de lucru, unde vor fi stipulate și responsabilitățile acestuia", a declarat Ghenadie Grib, directorul adjunct al AAP.

Potrivit funcționarului, executarea contractului iese din aria procedurilor de achiziție publică. "Din momentul în care se semnează contractul de achiziție publică, competența e strict a autorității contractante. Avem organele de control, începând de la Curtea de Conturi care face auditul, terminând cu organele de ocrotire a normelor de drept sau Inspecția Financiară. Pe de altă parte, avem și Codul Contravențional, care prevede anumite sancțiuni pentru membrii grupului de lucru care nu planifică achizițiile, care nu prezintă la timp documentația și care admit alte încălcări pe segmentul de achiziții publice”, a explicat Ghenadie Grib.

Anterior, experții opinau că cele mai mari dificultăți în domeniul achizițiilor publice se referă la implementarea propriu-zisă a contractelor. Potrivit Olesei Stamate, nu există pârghii eficiente de supraveghere a realizării prevederilor contractuale. "Astfel, asistăm la cazuri când nu se finalizează lucrările sau contractele nu se implementează deloc", a mai spus experta.

Mariana Colun
02/07/2016

Comentarii