Președintele raionului Rezina și-ar fi depășit atribuțiile

Liuba Stavinschi
10/07/2016
Foto: at5.nl

RUBRICA CETĂȚEANUL ACTIV: Prin Decizia nr. 7/26 „Cu privire la înființarea Palatului  raional de Cultură „Mihai Volontir” din 01 octombrie 2015, Casa de Cultură din Rezina a fost transformată ilegal în Palat de Cultură. În articolul plasat pe anticoruptie.md din 10.03.2016, am venit cu detalii despre acest caz. De atunci s-a scurs ceva timp, Curtea de Apel a strămutat procesul de judecată la Judecătoria Șoldănești, judecător Elvira Lavciuc.

În ședința de judecată din 21 iunie 2016 am depus cererea privind neadmiterea în proces a avocatului Iurie Mihălache în calitate de reprezentant al Consiliului raional Rezina, aducând următoarele probe: conform Legii administrației publice locale nr 436, din 28.12.2006. art. 43, alin.(1), lit.m). Consiliul raional desemnează reprezentantul său în instanța de judicată privind legalitatea deciziilor adoptate și în cele care rezultă din raporturile cu alte autorități publice. Prin Decizia Consiliului raional Rezina nr. 9/10 din 15 decembrie 2015 „Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Rezina în instanța de judicată în litigiile privind legalitatea deciziilor aprobate și în cele care rezultă din raporturile cu alte autorități publice” a fost desemnat Vasile Gobjilă, secretarul Consiliului raional Rezina.

În acest sens, conform a art. 75, alin. (2) din CPC „Procesele persoanelor juridice se susțin în instanța de judicată de către organele lor de administrare, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege...

În cazul dat avem doi  reprezentanți: unul desemnat legal prin Decizia Consiliului raional Rezina nr. 9/10 din 15 decembrie 2015, Vasile Gogjilă și a doua persoană avocatul Iurie Mihălache cu mandat semnat de către președintele raionului Rezina, doamna Eleonora Graur, care și-a depășit astfel atribuțiile stipulate prin lege.

Noi am cerut să fie înlăturat din proces Mihălache Iurie, deoarece nu este împuternicit legal. Instanța de judecată a dispus:

Se admită cererea reclamanților Stavinschi Liuba, Stavinschi Ion și Chirilici Ludmila.

Nu se admite în proces avocatul Mihălache Iurie în lipsa împuternicirilor corespunzătoare.

Următoarea ședință se fixează pentru 07 iulie 2016, ora 15.00 cu înștiințarea pârâtului Consiliului raional Rezina- V. Gobjilă.

Încheierea nu este susceptiblă de a fi atacată decît odată cu fondul hotărârii.

La ședința de judecată din 07 iulie 2016, reprezentantul pârâtului Consiliului raional Rezina nu s-a prezentat, a solicitat amânarea ședinței, invocând că este responsabil de pregătirea vizitei de lucru din 08.07.2016 în teritoriul raionului Rezina a prim-ministrului Pavel Filip.  Am solicitat examinarea cauzei în fond în lipsa nejustificată a reprezentantului pârâtului, Gobjilă Vasile în ședința de judicată, deoarece în Consiliul raional sunt suficienți specialiști care pot pregăti vizita premierului.

În punctul 17 din constatările Judecătoriei Șoldănești se arată: „Studiind cererea de chemare în judecată cu înscrierile anexate, cererea reprezentantului pârâtului din 06.07.2016, audiind opiniile participanților la proces, instanța de judecată, consideră nejustificată absența reprezentantului pârâtului în ședința de judicată, reieșind din prevederele art. 192 alin. (2) CPC și consideră necesar de a suspenda procesul și de a înainta cauza Curții Supreme de Justiție pentru soluționarea conflictului negativ de competență jurisdicțională……”

Cu detalii vom reveni…

Liuba Stavinschi
10/07/2016
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii