Tăinuirea averii Primarului or. Cricova

Valeriu Popa
03/10/2020

Analiza minuțioasă a declarației pe venit pentru perioada 2017-2019 denotă următoarele regularități: - Valoarea automobilului de model Volkswagen Jetta este intenționat diminuată și echivalentul bănesc diferă. În declarația din 2017 și 2018 prețul acestuia este de 150 000 lei, iar în declarația din 2019 acesta este indicat cu 110 000 lei . - Cet. Valentin Guțan și Elena Guțan nu au declaran conturile bancare pe care le dețin în instituțiile financiare din Republica Moldova. - Cet. Valentin Guțan și Elena Guțan nu au declarat achiziționarea automobilului de model Șkoda Octavia, obținut în urma trucării licitației la Primăria or. Cricova și înstrăinarea patrimoniului public la un preț derizoriu de 36 000 lei. - Cet. Elena Guțan nu a declarant cadourile și remunerațiile ilicite primite în urma colectării neregulamentare de mijloace financiare de la Grădinița Creșă nr. 33 din or. Cricova. - Cet. Elena Guțan și Valentin Guțan au indicat un act juridic civil simulat privitor la suma împrumutului de 12 000 euro cu scopul de a nu crea aparența unor depășiri vădite a veniturilor. - Cet. Elena Guțan și Valentin Guțan au indicat cu bună știință valori cadastrale artificial diminuate a bunurilor pe care le dețin. - Cet. Valentin Guțan și Elena Guțan nu au declarant cu bună știință dreptul de uz asupra atomobilului de model Skoda Octavia n/î EBP 610.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Valeriu Popa
03/10/2020

Comentarii