Eduard Harunjen, „reformatorul” din fruntea Procuraturii Generale, despre independența subalternilor săi și atacurile persoanelor investigate asupra instituției

Mariana Colun
07/12/2016
Eduard Harunjen. Foto: CIJM

Eduard Harunjen, desemnat de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) la funcția de procuror general, a prezentat miercuri, 7 decembrie, programul său de dezvoltare a instituției. El își propune să sporească credibilitatea Procuraturii Generale, să crească nivelul profesional al subalterilor săi, să asigure o independență reală procurorilor, dar și să mărească numărul de dosare de rezonanță. 

În viziunea lui Eduard Harunjen, noul procuror general trebuie să fie un reformator, care să înțeleagă bine sistemul din interior, să-i cunoască punctele vulnerabile ca să-și poată crea o strategie bună de dezvoltare a instituției. „Noul procuror general trebuie să vină cu o abordare total nouă și curajoasă, începând cu politica nouă de cadre și terminând cu noi metode și forme de organizare a instituției. Trebuie să deschidă instituția către cetățeni, să facă în așa fel încât activitatea ei să fie cât mai transparentă. Acesta trebuie să țină piept și să protejeze instituția de atacurile care vin din partea celor care sunt investigați de procurori”, a punctat Eduard Harunjen în prezentarea sa în fața membrilor CSP.

De asemenea, Harunjen susține că pledează pentru câteva principii esențiale pe care trebuie să fie bazată activitatea de mai departe a Procuraturii Generale: principiul legalității, imparțialității, rezonabilității, integrității și independenței procesuale a procurorului. „Independența procurorilor este necesară pentru a exclude orice încercare, posibilitate, mecanism de a influența un procuror atunci când acesta își exercită atribuțiile. Procurorul trebuie să fie liber de a ancheta și alți funcționari ai puterii din stat. Fără independență totală acest lucru este imposibil. Noul procuror general urmează să găsească și un echilibru de contact și de colaborare cu sistemul judecătoresc pentru ca actul justiției să fie legal și să fie reabilitată încrederea în justiție”, a mai subliniat procurorul general desemnat de CSP.

Eduard Harunjen promite că va continua aceleași politici în domeniul urmăririi penale, astfel încât cauzele penale să aibă o finalitate. „În vizorul procurorului nu trebuie să fie doar cazurile mărunte, iar urmărirea penală nu trebuie să se oprească doar la prinderea în flagrant a infractorului. Investigația trebuie să fie mai amplă, pentru a scoate în evidență fenomene”, a declarat procurorul.

În același timp, candidatul desemnat câștigător de către CSP a punctat că toți cetățenii sunt egali în fața legii și nimeni nu trebuie să beneficieze de privilegii. De asemenea, acesta consideră necesar ca Procuratura să aibă rolul său în pregătirea profesională a procurorilor prin emiterea unor ordine de organizare a seminarelor cu procuror-raportor, cu spețe înscenate și studii de caz.

Procurorul general desemnat de CSP: „Concursul a fost corect”

După ce a ieșit învingător în concursul pentru funcția de procuror general, Eduard Harunjen a declarat că acesta a fost unul dificil, dar corect, iar contracandidații săi - cei mai buni procurori la etapa actuală. „A fost un concurs complicat, de două luni, cu provocări continue. Nu știu dacă președintele va accepta candidatura mea. Nu sunt cel care poate face careva pronosticuri, dar legea prevede că acest concurs are anume acest format. Concursul a fost unul transparent”, a conchis Eduard Harunjen.

În 2013, Ziarul de Gardă a scris despre casa de lux din sectorul Telecentru al Capitalei, în care locuiește Eduard Harunjen. Date­le de la Cadastru ara­tă că el este pro­pri­e­ta­rul unei case de locu­it cu supra­fa­ţa 66,4 m², esti­ma­tă de expe­rţii imo­bi­li­a­ri la 4,6 mili­oa­ne de lei. „Casa am construit-o timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”, a expliat atunci omul legii.

Tot Ziarul de Gardă a scris că în 2010, pe nume­le lui Edu­ard Haru­n­jen și a altor doi pro­cu­ro­ri a fost ini­ția­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră în care se invo­ca nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009, dar și fap­tul că aces­ta ar fi tăi­nu­it exis­ten­ța unei hotă­râri pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dat. Can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral mai era învi­nu­it că, neîn­te­me­iat, a con­si­de­rat legal refu­zul de a nu por­ni urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz. Potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 20 iulie 2010, Edu­ard Haru­n­jen, fiind șef al Sec­ți­ei con­trol al urmă­ri­rii pena­le, a fost recu­nos­cut cul­pa­bil de „înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ți­i­lor de ser­vi­ciu”. Pen­tru aba­te­rea dis­ci­pli­na­ră con­sta­ta­tă, pro­cu­ro­rul a fost sanc­țio­nat dis­ci­pli­nar cu „aver­tis­ment”. Aces­ta a con­tes­tat hotă­rârea adop­ta­tă în pri­vin­ța sa, soli­ci­tând anu­la­rea ei. Pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră a fost înce­ta­tă.

CV-ul procurorului general propus de CSP:

Mariana Colun
07/12/2016
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii