Executivul instituie un regulament care va monitoriza transferul de deșeuri

Ilie Gulca
22/06/2022
Foto: metalferos.md

Guvernul a aprobat, joi, un regulament care stabilește procedurile și regimurile de control pentru transferurile de deșeuri în funcție de origine, destinație, itinerar și de tratamentul aplicat la destinație.

Ministra Mediului Iuliana Cantaragiu susține că obiectivul principal al acestui regulament este asigurarea protecției mediului și respectarea cerințelor privind securitatea ecologică la importul, exportul și tranzitul deșeurilor transportate spre valorificare și eliminare.

Regulamentul stabilește condițiile la care sunt supuse transferurile de deșeuri și procedurile care trebuie urmate pentru a le autoriza.

De asemenea, documentul prevede o procedură pentru notificarea și consimțământul prealabil scris înainte de transferurile deșeurilor periculoase și nepericuloase spre operațiuni de eliminare.

În plus, stabilește cerințe față de exportul/importul deșeurilor spre valorificare și eliminare doar în țări care acceptă importul și care dețin capacitățile necesare.

În scopul asigurării trasabilității deșeurilor, notificările de import și export vor fi înregistrate în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor”, care reprezintă totalitatea produselor de program şi a echipamentelor tehnice destinate colectării, stocării și procesării informației.

Pe 31 martie 2022, Comisia Europeană a permis exportul de deșeuri în Republica Moldova.     

După intrarea în vigoare a prevederilor Regulamentului 1840/2021 al Comisiei Europene [...] privind controlul mișcărilor transfrontaliere de deșeuri pe 10 noiembrie 2021, exportul de fier și resturi de oţel din Uniunea Europeană în Republica Moldova au fost interzise.

Pe 11 ianuarie 2022, Ministerului Mediului al Republicii Moldova a remis un demers Directoratului general pentru mediu al Comisiei Europene prin care a solicitat efectuarea unei rectificări.

Mai exact, responsabilii de mediu a solicitat Comisiei Europene să rectifice Anexa la Regulatorul 1418/2007 – care prevedea importul în principal de hârtie și carton –, și să aplice legislația Republicii Moldova din 2016, care permite importul unei game de deșeuri, inclusiv resturi de fontă, de fier sau de oţel (fier vechi); deşeuri lingotate din fier sau oţel etc.  

Ilie Gulca
22/06/2022Follow us on Telegram

Comentarii