Cum se pierde urma banilor publici la Rezina

Tudor Iaşcenco
11/01/2018
Instrarea în raionul Rezina. Sursa foto: Facebook

Aparatul președintei raionului Rezina a transferat la balanța primăriilor din mai multe sate un șir de lucrări și servicii „inexistente”. Printr-o decizie din decembrie 2017 în gestiunea Direcției Învățământ, Tineret și Sport a fost transmisă valoarea lucrărilor de schimbare a tâmplăriei (uși, ferestre) la Școala Sportivă pentru copii din Rezina în sumă de 125.343 de lei. De asemenea, din proprietatea publică a Consiliului Raional în proprietatea Consiliului Local Solonceni a fost trecută valoarea lucrărilor de schimbare a tâmplăriei (uși, ferestre) la Școala primară-grădiniță din satul Tarasova în sumă de 184.209 lei, iar în proprietatea Consiliului local Lalova - valoarea unor lucrări similare în valoare de 248.482 de lei.

Despre neregulile legate de lucrările la aceste instituții, Centrul de investigații Jurnalistice a relatat în articolul „Afaceri de milioane secretizate de conducerea raionului Rezina”, realizat în colaborare cu jurnaliștii de la săptămânalul regional „Cuvântul”, de la Rezina.

În cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării Consiliul Raional Rezina a înaintat în 2016 trei proiecte în sumă totală de 1,32 milioane de lei, care vizau schimbarea uşilor şi ferestrelor, pervazurilor şi glafurilor la Şcoala-grădiniţă Tarasova (510.600 de lei), Gimnaziul Lalova (349.2 lei) şi la Şcoala sportivă pentru copii din or. Rezina (457,9 mii lei). 

Potrivit fostului viceprim-ministrului Gheorghe Balan și viceministrei Finanțelor Veronica Vragaleva, toate trei proiecte au fost admise, iar în ultimele luni ale a. 2016 Consiliul Raional Rezina a primit 125,3 mii lei pentru schimbarea ușilor și ferestrelor la Școala sportivă pentru copii, 189,8 mii lei – pentru Școala-grădiniță Tarasova și 242,7 mii lei – pentru  Gimnaziul Lalova.

În ianuarie 2017 Consiliul raional Rezina alocă, pentru aceste lucrări, Școlii primare-grădiniță Tarasova 184.2 mii lei, Gimnaziului Lalova – 248.5 mii lei, Şcolii sportive pentru copii din oraşul Rezina - 125.3 mii lei.

Numai că nici în 2016, nici în 2017 la instituțiile nominalizate nu au fost efectuate lucrări de schimbare a tâmplăriei.

La Primăria comunei Solonceni, din care face parte şi satul Tarasova, ne-au arătat acte care demonstrează că ferestrele, ușile și acoperişul şcolii din Tarasova au fost schimbate încă în anul 2011, în baza unui proiect în valoare de 480708 lei, finanţat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova. Directorul Gimnaziului Lalova, Ion Griţco, la fel ne-a informat că ușile și ferestrele la gimnaziu au fost schimbate în anii 2014-2015. Ulterior administrația gimnaziului n-a solicitat, n-a primit și n-a efectuat asemenea lucrări. Aceeaşi situaţie am constatat-o şi la Şcoala sportivă pentru copii din Rezina, blocul căreia de asemenea a fost reparat acum câţiva ani.

Președinta raionului, Eleonora Graur ne-a informat că Ministerul Finanțelor a transferat banii Consiliului raional „în baza actelor prezentate despre lucrările efectuate la cele trei instituţii”, adăugând că nu ne poate prezenta careva acte care ar demonstra cheltuielile respective pentru că de aceste lucrări, inclusiv licitațiile de selectare a antreprenorilor, au fost res-ponsabile administrațiile instituţiilor de învăţământ, „care au statut de persoană juridică şi sunt nemijlocit responsabile de corectitudinea efectuării lor”.

La rândul său, Gheorghe Balan afirma că „responsabilitatea pentru gestionarea mijloacelor financiare alocate de către Guvern (pentru cele trei instituții de educație - nota redacției), respectiv organizarea licitaţiilor de selectare a agenţilor economici în vederea efectuării lucrărilor prevăzute în proiecte, precum şi asigurarea ca-racterului transparent al întregului proces ţine de responsabilitatea Consiliului raional Rezina”.

Maria Carauş ne-a confirmat că mijloacele financiare în sumă totală de 1,32 milioane de lei alocate prin Programul activităţilor de reintegrare a ţării pentru 2016 trebuiau „îndreptate exclusiv la achitarea scopurilor propuse”, despre ce a fost atenţionată şi administraţia raionului Rezina, care trebuia să prezinte ministerului copiile contractelor de achiziţii publice, dării de seamă, devizului de cheltuieli şi actului de recepţie a lucrărilor.

Tudor Iaşcenco
11/01/2018Become a Patron!

Comentarii